Холбоотой видео

Хичээл №7 Галиг үсэг - эгшиг, ва, фа, па гийгүүлэгч