Монгол улсын ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг олон нийтэд хандаж хэлсэн үг