Цаг үе, үзэл бодол - С.Энхжаргал (МИДАС ТББ-ын гүйцэтгэх захирал)