OnAir архиваас: MN25 [Тунгалаг] бүсгүйд туслах хандивын ажиллагаанаас 2007.05.29